Brändi, Markkinointi

Jyväskylän yliopisto

ID Brändistrategia Strategia Kanavastrategia Oma media Insight Digipreesens Toimintaympäristö Sisältömarkkinointi Viraalimarkkinointi Viestinnällinen suunnittelu Kampanjasuunnittelu

Kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen tiedeyliopisto – ihmisläheinen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomispäivän polttaviin kysymyksiin. Nyt Jyväskylän yliopisto aikoo vaalia tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytyttää taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Projekti

Opettajankoulutuksestaan tuttu yliopisto kaipasi sisältöjen uudelleen ajattelua – kriittisen erilaisuuden ja aitojen lisäarvotekijöiden kiteyttämistä. Liikkeelle lähdettiin strategisella prosessilla, jonka tavoitteena oli kirkastaa yliopiston profiilia ja vahvuuksia sekä keskittyä löytämään yliopiston identiteetin omanlaisuus ja erilaisuus. Jyväskyläläinen vahva yhteisöllinen tekeminen kaipasi vain hieman tuuppausta – kansainvälisesti huikeat sisällölliset vahvuudet ja asiantunteva ihmispääoma tuli nostaa esiin.

 

 

Strateginen prosessi tähtäsi kansainvälisesti uniikkien vahvuuksien ja omanlaisen yhteisö-identiteetin löytämiseen. Lähtökohtaisesti laajan tutkimusaineiston, sidos-ja kohderyhmien haastatteluiden ja -kyselyiden kautta luotiin ymmärrys ja suunta. Selkeä päämäärä, vahva tavoiteasetanta, sisällöllisten vahvuuksien kiteyttäminen ja profiilillinen asemointi niin kansalliseen kuin kansainväliseen yliopistokenttään loivat tekemiselle selkeät lähtökohdat.

Tulokset

Brändin rakentamisen keskeisenä tavoitteena on helpottaa yliopiston viestintää ja markkinointia sekä luoda siitä tulosta tekevä lisäarvotekijä. Brändille asetettiin selkeä tavoite – sen tulee tukea yliopiston strategiaa toteutumaan. JYU-brändistrategia rakennettiin tukevaksi kivijalaksi, joka antaa perustan yliopiston sisäiselle voimaantumiselle sekä tulokselliselle viestinnälle ja jonka päälle on helppo rakentaa uutta – yliopisto on nyt reagointikykyisempi ja täynnä omanlaista yhteisöenergiaa.

 

Brändi on mielikuva olemassa olevasta toimivasta tuotteesta tai palvelusta, joka muodostuu hyvin tehdystä työstä – brändi on vastuunkantajien voimannäyte. Parhaimmillaan brändi on driveri, joka näyttää suuntaa, innostaa toimimaan ja tukee tekoja – mahdollistaa tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisen. Ihmisläheisen, jatkuvassa liikkeessä olevan yhteisön ja korkeatasoisen tiedeyliopiston vastuunkantajat ovat luomassa kansainvälisesti innostavaa yliopistobrändiä – nyt vahvistetaan ennaltaan vahvaa vuoropuhelua ja annetaan arvoa omalle erinomaisuudelle. JYUnity & JYUnique.